Håltagning i betonggolv

Golvsågning är kanske den typ av håltagning vi gör mest. Sågningen utförs med en golvsåg med diamantklinga där operatören för maskinen framåt för hand. Vi klarar av över 40 cm tjocka betonggolv med våra golvsågar, tjockare golv sågas med vajersåg.

Golvsågning Vasa - Kokkola

Golvsågning vid ombyggnad

Det blir ofta aktuellt med golvsågning ifall det behöver göras ändringar vid en renovering eller ombyggnad eller om golvet helt enkelt behöver bytas ut som en del av ett saneringsarbete. Saker som vanligtvis behöver installeras är till exempel nya avlopp och golvsilar i bostäder och vårdutrymmen eller rännor och kanaler för kabeldragning i industrilokaler.

Golvsågning vid renovering:
Golvsågning vid renovering

Golvsågning vid sanering av ett golv på 600 m²:
Golvsågning sanering

Golvsågning under byggnadsarbetet

Vi sågar också många betonggolv i helt nya bostäder och fastigheter. Byggnadsprocessen kan ofta förenklas avsevärt genom att byggnadsentreprenören planerar in att göra vissa håltagningar och teknikinstallationer i efterhand, det är inte heller alltid det går eller att planera allt på förhand och då är det guld värt att ha bra kontakter med en effektiv håltagningsentreprenör. Vi utför givetvis även håltagningar för mera omfattande installationer som där det till exempel behövs hål för trappor och hisschakt.

Golvsågning under byggnadsarbete

Utrustning vid golvsågning

Vi använder oss av golvsågar från marknadsledande Husqvarna eftersom de ger oss möjligheten att såga både effektivt och säkert. Diamantsågarna är avsedda för sågning i olika stenmaterial som till exempel armerad betong och tack vare den effektiva vattenkylningen kan vi såga effektivt utan att det dammar.

Golvsåg Husqvarna FS 1000 E

Golvsågning från oss

SBS Team sköter dina behov av golvsågning i hela Skandinavien och är gärna med i ett tidigt skede i ditt projekt. Kontakta oss för mera information!

Ta kontakt

Ta kontakt!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.