Betongborrningens fördelar

Effektivare, renare, exaktare, mer ekonomiskt. Listan på fördelarna med betongborrning, eller håltagning i betong med diamantverktyg kan göras hur lång som helst. Lika lång som listan över användningsområden. Vid alla typer av byggnation med betong är håltagning i efterhand att föredra. Det kan gälla håltagningar för VVS- och elinstallationer, sömborrning för borttagning av grövre betongkonstruktioner, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken och belysningsstolpar etc. Vid renoveringar av fastigheter används håltagning för exempelvis uppsågning av hisschakt i trapphus eller nya sophanteringsinstallationer.

Borrning med diamantverktyg orsakar inga skador på den övriga strukturen, vilket gör att dyra och tidskrävande efterarbeten helt kan undvikas. Vi utför uppdrag för diamantborrning från 20 till 800 mm i diameter. Med vår moderna utrustning borrar vi enkelt i väggar, tak och golv.

Säker och effektiv diamantborrning

Tack vare moderna maskiner av högsta kvalitet kan vi utföra våra borrningsuppdrag med minimal dammbildning. Detta bidrar till en säkrare miljö inte bara för oss, utan även för den övriga verksamheten i området.

Vi erbjuder våra tjänster för diamantborrning över hela Skandinavien, och har redan ett stort antal nöjda kunder i både Sverige och Finland. SBS Team har erfarenhet av alla typer av byggnationsuppdrag, och kan på så vis hjälpa till med planeringen av nya projekt. Ta kontakt för att få reda på mer om våra tjänster, eller begär en offert redan idag. Vi tar kontakt snarast möjligt!

diamantborrning timanttiporaus sbs team sbsteam

Ta kontakt!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.