Diamantborrning

Effektivare, renare, exaktare, mer ekonomiskt. Listan på fördelarna med håltagning i betong med diamantverktyg kan göras hur lång som helst. Lika lång som listan över användningsområden. Vid alla typer av byggnation med betong är håltagning i efterhand att föredra. Det kan gälla håltagningar för VVS- och elinstallationer, sömborrning för borttagning av grövre betongkonstruktioner, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken och belysningsstolpar etc. Vid renoveringar av fastigheter används håltagning för exempelvis uppsågning av hisschakt i trapphus eller nya sophanteringsinstallationer. Vi utför borrningsuppdrag från 20 till 730 mm i diameter och sågning i upp till 74cm. Med våran moderna utrusting borrar vi enkelt i tak, väggar och golv.
Läs mer! Referenser!

Diamantsågning

Vid håltagning av större hål använder vi ett cirkulärt sågblad på en rälsmonterad maskin. Rälsen är infäst på lodräta väggar eller branta lutningar eller golv som inte tillåter användandet av golvsåg. Vägg eller spårskärning används oftast till att skära ut noggrant angivna dimensioner på dörröppningar, ventilations- och fönster- öppningar. Både raka och vinklade skärningar är möjliga med väggsågen. Väggsågen är också ett utmärkt val för att skapa noggranna öppningar i alla betongkonstruktioner.
Läs mer! Referenser!