Diamantsågning kommer väl till pass när det finns behov av att göra öppningar för till exempel fönster, dörrar eller ventilationsdragningar.  Vid håltagning av större hål av det här slaget använder vi ett cirkulärt sågblad på en rälsmonterad maskin. Rälsen är infäst på lodräta väggar, branta lutningar eller golv som inte tillåter användandet av golvsåg. Vägg eller spårskärning används oftast till att skära ut noggrant angivna dimensioner på dörröppningar, ventilations- och fönster- öppningar. Med våra väggsågar kan man förutom att få helt raka skär även såga i olika vinklar vid behov. Diamantsågning är precis som diamantborren också ett utmärkt val för att skapa noggranna öppningar i alla betongkonstruktioner. Endast användningssättet och situationen för användandet skiljer dem åt. Med våra diamantsågar kan vi göra skär på upp till 74 cm djup.

Säker diamantsågning

Med våra moderna vattenkylda diamantverktyg kan vi göra våra arbetsuppgifter med minimal dammbildning. Detta är speciellt viktigt när den övriga verksamheten i området måste fortsätta. Det är även mycket positivt ur ett hälsoperspektiv, då stendamm sällan är hälsosamt att ha i lungorna. Förutom allt detta slipper man dessutom spendera tid och pengar på omständiga städuppgifter efter att själva jobbet med håltagningen är utfört.

Våra tjänster

Vi på SBS Team erbjuder våra tjänster för diamantsågning över hela Skandinavien, och vi har redan ett stort antal nöjda kunder så väl Finland som Sverige. Vår personal är erfaren med alla typer av byggnadsarbeten och projekt. Detta gör att vi kan vara med och delta i planeringen av projekt, för att se till att processen kommer gå smidigt och rätt till.

Timanttisahaus ja Timanttiporauspalvelut - Sbs team ab diamantsågning håltagning

Ta kontakt!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.