Diamantsågning

Vid håltagning av större hål använder vi ett cirkulärt sågblad på en rälsmonterad maskin. Rälsen är infäst på lodräta väggar eller branta lutningar eller golv som inte tillåter användandet av golvsåg. Vägg eller spårskärning används oftast till att skära ut noggrant angivna dimensioner på dörröppningar, ventilations- och fönster- öppningar. Både raka och vinklade skärningar är möjliga med väggsågen. Väggsågen är också ett utmärkt val för att skapa noggranna öppningar i alla betongkonstruktioner.

Mäenpää Rakennus Oy - Byggnads Ab.

Diamantborrning, Diamantsågning

Wasa Teater genomgår en totalrenovering och SBS Team Ab står för rivandet av befintliga konstruktioner.
Wasa Teaterissa tehdään kunnon remontti joissa SBS Team Ab hoitaa purkutyöt.

Läs mer!

Kreate Oy

Diamantborrning, Diamantsågning

Oulaisella oleva ylikulkusilta sahattiin paloihin ja nostettiin alas. Homma sujui hyvin ja keli oli huippu!
Timanttisahaus, siltaurakka, timanttiporaus.
En bro över järnvägen i Oulainen sågades i bitar och lyftes ner. Jobbet löpte smidigt och vädret var riktigt bra!
Brosågning, diamantsågning, betongsågning.

Läs mer!

Mäenpää Rakennus Oy - Byggnads Ab.

Diamantsågning

En mjuk övergång är alltid önskvärt i produktionsutrymmen där truckar används.
Därför sågades och frästes rännan så att ett nytt lock kunde appliceras.
Eftersom vi jobbade i produktionsutrymmen var det väldigt viktigt att det inte dammar.
Undertryck i ett flyttbart tält möjliggjorde detta.

Läs mer!